Zaproszenie do udziału w konkursie wiedzy

 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji cyklu „20 spojrzeń na…”, poświęconej Igorowi Strawińskiemu w 50. rocznicę śmierci twórcy. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Gwarantujemy, że gdyby termin 22 maja 2021 okazał się niemożliwy do zrealizowania w formie stacjonarnej, przeprowadzimy konkurs w formie zdalnej. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem utworów oraz bibliografią, w której położyliśmy nacisk na myśl kompozytora. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA