Aktualności

bieżące informacje, wydarzenia, koncerty

  • O naszej Szkole

    Nauka w ASM II stopnia odbywa się w cyklu 6-letnim.

    Do Szkoły przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. Dajemy jednak szansę kandydatom, którzy nie spełniają tego warunku, wtedy gdy komisja wysoko oceni ich predyspozycje i stwierdzi, że w ciągu nauki są w stanie uzupełnić braki w podstawowym wykształceniu muzycznym. Komisja egzaminacyjna może także zdecydować o przyjęciu na rok wyższy niż pierwszy...

    zobacz więcej