Makroregionalne Przesłuchania CEA

Makroregionalne Przesłuchania CEA

REGIONY: VII-Dolnośląski, VIII-Opolski, IX-Śląski, X-Małopolski i Świętokrzyski, XI-Podkarpacki, XII-Lubelski

Przesłuchania CEA klas organów 2019/2020

5-6 marca 2020 r.

Badanie jakości kształcenia muzycznego
w zakresie specjalizacji instrumentalnych

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

(w formacie pdf – dostępne po kliknięciu w wybrany harmonogram)

 

Uwaga! Zmiana!

ZGŁOSZENIA

 

W związku z Badaniem Jakości Kształcenia Muzycznego w Zakresie Specjalizacji „Organy” odbywającym się w dniach 5-6 marca 2020 w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie informujemy, że zgłoszenia – w formie  pliku w formacie .PDF (Karta Zgłoszeniowa) oraz .DOC lub .DOCX (Karta Punktacyjna) – należy wysłać drogą mailową, najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 roku na adres mailowy kontakt@asm2.edu.pl, wg poniższych wytycznych:

 

1.Należy wypełnić elektronicznie Kartę Zgłoszeniową, wpisując do niej wszystkie wyszczególnione dane uczestnika oraz wykonywany program wraz z precyzyjnie podanym czasem trwania utworów. Po wydrukowaniu oraz podbiciu pieczęcią szkoły oraz podpisaniu przez dyrektora szkoły należy dokument ten zeskanować oraz załączyć do maila zgłoszeniowego.

Adres wzoru dokumentu do pobrania: https://cea-art.pl/music/przesluchania/KARTA_solista.docx

2. Należy wypełnić elektronicznie Indywidualną Kartę Punktacyjną, wpisując do niej tylko dane uczestnika (imię i nazwisko; instrument; klasa; rok nauki; wiek; nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz wykonywany program – zgodny z tym podanym w Karcie Zgłoszeniowej).

Dokument w pliku edytowalnym (Word) należy załączyć do maila zgłoszeniowego.

Adres wzoru dokumentu do ściągnięcia: https://cea-art.pl/music/przesluchania/INDYWIDUALNA_solisci.docx

3. Za niedozwolone – oprócz podpisu – uznaje się odręczne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej lub Indywidualnej Karty Punktacyjnej.

4. Do wiadomości należy załączyć również skan odręcznie podpisanej Zgody RODO.

5. W tytule maila zgłoszeniowego należy wpisać: CEA Organy – ZGŁOSZENIE_[imię i nazwisko uczestnika]