Rekrutacja

Rekrutacja do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II Stopnia

# szkoła muzyczna rekrutacja

 

 

Trwa rekrutacja
na rok szkolny 2023/2024

Umożliwiamy naukę gry na następujących instrumentach: organy, fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon.
Nowość! Prowadzimy również zapisy do nowych klas klawesynu i śpiewu solowego.

Ważne
terminy

 

Termin egzaminu wstępnego:
13 czerwca 2023 (wtorek), od godz. 10.00

Termin składania wniosków:
1 marca – 31 maja 2023 ⇒ wydłużony do 4 czerwca 2023!

Dokumenty
rekrutacyjne

Kliknij tutaj, aby pobrać dokumenty rekrutacyjne.

 

Dlaczego warto rozpocząć profesjonalną przygodę z muzyką? (dostępne napisy PL)

 

 

Nasza szkoła posiada status publicznej, bezpłatnej szkoły muzycznej.
Do ASM II stopnia przyjmowani są kandydaci w wieku do 23 lat, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do szkoły mogą być przyjęci kandydaci nie posiadający wykształcenia muzycznego. Szczególnie uzdolnieni mogą być przyjęci na rok wyższy. Decyzję w tych sprawach podejmuje komisja egzaminacyjna.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego jest wcześniejsze złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie do 31 maja 2022, w formie papierowej w sekretariacie Szkoły lub wysyłając skan wypełnionego wniosku wraz z odręcznym podpisem na adres kontakt@asm2.edu.pl. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne, wraz z oryginałem wniosku, będzie można dostarczyć w dniu egzaminu.

Poniżej zamieszczono dokumenty w formacie pdf – prosimy kliknąć w ich nazwę, aby otworzyć plik.
REGULAMIN REKRUTACJI

Zał. 1 – Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zał. 2 – Zakres wymagań na egzamin wstępny

Zał. 3 – Program egzaminu

Zał. 4a – Oświadczenie o podjęciu nauki (dla kandydata pełnoletniego) – po zakwalifikowaniu kandydata

Zał. 4b – Oświadczenie o podjęciu nauki (dla kandydata niepełnoletniego) – po zakwalifikowaniu kandydata

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły, który udziela też wszelkich dodatkowych informacji.