Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

 

 

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele, łączący często pracę w naszej szkole z pracą w wyższych uczelniach krakowskich oraz szkołach muzycznych wszystkich stopni. Jest wśród nich wielu wybitnych instrumentalistów, teoretyków muzyki i liturgistów.

 

Dyrektor ASM
prof. dr hab. Wiesław Delimat

chór, dyrygowanie, zespoły wokalne

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Jana Jargonia i dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza, profesor sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Dyrygował m.in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhaus. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in: Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracoviensis, NOSPR, EuropaChorAkademie. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i za granicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobył także wiele nagród i wyróżnień konkursowych. Był jurorem licznych festiwali i konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie i zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Pełni także funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od roku 1986 jest organistą kościoła św. Marka w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.
Zastępca Dyrektora ASM
mgr Marek Dolewka

historia muzyki, formy muzyczne

Absolwent Instytutu Muzykologii oraz Instytutu Religioznawstwa UJ, studia pogłębiał na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) i Uniwersytecie Wiedeńskim. Za pracę magisterską poświęconą recepcji muzyki Arvo Pärta w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, został wyróżniony The Ray and Ruth Robinson Musicology Award. Uczestnik licznych konferencji krajowych (m.in. Katowice, Kraków, Łódź, Poznań) i zagranicznych (m.in. Erywań, Helsinki, Londyn, Praga). Podczas VII Międzynarodowej Konferencji-Konkursie Studentów Muzykologii w Tbilisi otrzymał nagrodę za najlepszy referat w kategorii doktorantów. Jako uczeń był laureatem krajowych konkursów z zakresu historii muzyki (m.in. VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokół Witolda Lutosławskiego w Białymstoku). Dziś sam z powodzeniem przygotowuje swoich uczniów do tego typu wydarzeń, jest też organizatorem ogólnopolskiego cyklu konkursów wiedzy 20 spojrzeń na… . Od 2014 roku pełni obowiązki redaktora naczelnego Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ. Szczególne zainteresowania: aktywny wypoczynek, uśmiech, cisza.
mgr Teresa Arend

kształcenie słuchu

Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie – specjalność rytmika i fortepian główny oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie – Wydział Teorii Kompozycji i Dyrygentury, specjalność teoria muzyki. Jest nauczycielem dyplomowanym z długoletnią praktyką pedagogiczną. Przez wiele lat nauczała przedmiotów teoretycznych i rytmiki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie osiągając znaczące sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od dwudziestu lat jest nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Przez szereg lat pełniła funkcję kierownika Sekcji Przedmiotów Teoretycznych. W latach 2015–2017 była zastępcą dyrektora Szkoły. W latach 1996–2014 była wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – Instytut Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej, specjalność – Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych. Prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu metodyki: kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, zasad muzyki i literatury muzycznej, przygotowując przyszłych nauczycieli do zawodu. Uczestniczyła w ogólnopolskich konferencjach i seminariach dla nauczycieli szkół muzycznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z młodymi nauczycielami. Jest autorką programów nauczania: zasady muzyki z elementami edycji nut oraz literatura muzyczna. Organizatorka koncertów oraz autorka scenariuszy audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży. Wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Jana Pawła II.
mgr Anna Bałenkowska

fortepian

Pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr Elżbiety Zawadzkiej (fortepian) i prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej (kameralistyka fortepianowa). W latach 2015/2016 studiowała także w uczelniach zagranicznych: Hochschule für Musik und Theater w Monachium (Niemcy) w klasie prof. Sylvii Hewig-Tröscher oraz Conservatorio superior de música Joaquín Rodrigo w Walencji (Hiszpania) pod kierunkiem prof. Belen Martin i prof. Belen Sánchez. W roku 2018 ukończyła studia podyplomowe Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, w tym samym czasie pracując jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w Szkole Muzycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Umiejętności pianistyczne rozwijała podczas wielu kursów muzycznych i lekcji mistrzowskich u takich profesorów jak: Mariusz Sielski, Paweł Zawadzki, Włodzimierz Obidowicz, Krystyna Borucińska, Muriel Chemin, Irene Armoniene, Christiane Karajev czy Roxana Gheorghiu. Współpracowała z wieloma zespołami jako pianistka, a także klawesynistka, otrzymując nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach kameralnych. Występowała w Polsce i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Litwa, Ukraina), wykonując szeroki repertuar zarówno solistyczny, jak i kameralny. Obecnie oprócz działalności koncertowej jest nauczycielem fortepianu w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego oraz w Szkole Muzycznej I st. w Skawinie.
mgr Maciej Banek

organy

Ukończył PLM w Rzeszowie, a następnie Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 2004). W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na wydziale instrumentalnym AM w Krakowie w klasie organów prof. Dariusza Bąkowskiego-Kois. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej (m. in. pod kierunkiem Josepa Mas I Boneta, Guy Boveta, Jamesa Davida Christiego, Gerharda Gnanna, Ewalda Kooimana, Jona Laukvika, Daniela Rotha). Obecnie jest organistą w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Krakowie; równocześnie pozostaje wykładowcą klasy organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej oraz Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Występował jako solista, kameralista, akompaniator w wielu polskich miastach: Bukowinie Tatrzańskiej, Jarosławiu, Jędrzejowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, Lublinie, Limanowej, Nowym Targu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Strzyżowie, Krakowie-Tyńcu, Wadowicach, Wolborzu, Zakopanem, a także w Phoenix w Arizonie (USA). W 2015 r. został powołany przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza do pracy w Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej na lata 2015 – 2020. Jest również akompaniatorem chóru chłopięcego Pueri Cantores Sancti Joseph w Krakowie.
mgr Kornelia Baron-Skoczylas

fortepian

Urodziła się w Rudzie Śląskiej i tam rozpoczęła naukę gry na fortepianie. W Zabrzu ukończyła Szkołę Muzyczną I i II st. w klasie fortepianu mgr Wiktorii Czyż-Paluszek. Studiowała na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Tam też w 1992 roku ukończyła Międzyuczelniane Studium Pedagogiczne. Od razu rozpoczęła pracę jako nauczyciel fortepianu w Studium Organistowskim, przemianowanym na Szkołę Organistowską, a następnie na Archidiecezjalną Szkolę Muzyczną, w której pracuje do dziś. Pracowała także z przerwami jako akompaniator w klasie skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. M. Karłowicza oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie. W 1998 roku prowadziła wraz z mężem Prywatną Szkołą Muzyczną Bemol-CASIO, ucząc dzieci gry indywidualnie, a także prowadząc zespoły kameralne. W czasie wakacji wraz z mężem organizuje obozy artystyczne dla dzieci i młodzieży, gdzie na obozach muzycznych zajmuje się kameralistyką fortepianową.
mgr Iwona Brykalska

fortepian

mgr Tomasz Chorzalski

organy

Urodził się w 1989 roku w Myślenicach. Naukę gry na organach rozpoczął w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Krakowie w klasie organów dr. Mieczysława Tulei w wieku 12 lat. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w której studiował pod kierunkiem prof. Józefa Serafina. Ukończył także, z wyróżnieniem, Studia Podyplomowe w zakresie improwizacji u prof. Juliana Gembalskiego. W roku 2006 otrzymał Pierwszą Nagrodę w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas Organów w Olsztynie. Jest także laureatem II Konkursu Muzyki Organowej i Organowo-Kameralnej w Mielcu, zdobywcą II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii, III nagrody w VIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej im. J. P. Sweelincka w Gdańsku, III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Improwizacji w Opawie oraz III nagrody w Międzyuczelnianym Konkursie Improwizacji w Katowicach. Ma na swoim koncie występy w ramach różnych festiwali muzyki organowej i kameralnej takich jak: Festiwal Muzyki Organowej w Sejnach, Krakowskie Zaduszki Organowe, Krakowska Wiosna Organowa, czy Muzyka Młodych u Franciszkanów w Sanoku. Brał udział w mistrzowskich kursach prowadzonych przez m.in. Pietera Van Dijka, Gerharda Gnann’a i Lorenzo Ghielmiego. Koncertował w Polsce, a także we Francji, Włoszech, Szwajcarii i na Litwie. Obecnie pełni rolę organisty w Parafii pw. Św. Klemensa w Trzemeśni oraz prowadzi klasę organów w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. w Krakowie.
mgr Urszula Dereń-Kokoszka

fortepian, organy

Ukończyła studia muzyczne w zakresie gry na organach (2002 r., wynik celujący) pod kierunkiem prof. M. Semeniuk-Podrazy oraz w klasie fortepianu prof. E. Bukojemskiej (2004 r., dyplom z wyróżnieniem).
Swoje umiejętności gry na organach doskonaliła na stypendium we Freiburgu u prof. Z. Szathmary’ego oraz na studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. P. Planyavsky’ego. Jest laureatką międzynarodowych konkursów organowych w Polsce i we Włoszech, gdzie zajęła kolejno III i I miejsce. Do dzisiaj koncertuje jako solistka i akompaniatorka w Polsce i za granicą, współpracuje z chórami (m.in. z Chórem Mariańskim). Bierze udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej i fortepianowej. Prowadzi klasę fortepianu i organów w ASM w Krakowie oraz klasę fortepianu w SM I st. w Sobolowie. Wielu jej absolwentów kontynuuje naukę gry na instrumentach w szkołach muzycznych II st. i studiuje na wyższych uczelniach muzycznych.
mgr Łukasz Dobrowolski

gitara

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie gitary dr hab. Michała Nagy’a oraz kierunku Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był stypendystą University at Buffalo, The State University of New York, The Robert Anderson Research Charitable Trust w Londynie oraz Universidad de Granada. Koncertuje jako solista i kameralista w Polsce i za granicą (Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Kanada, USA). Współtworzy Cracow Guitar Quartet uważany obecnie za czołowy polski zespół muzyki gitarowej, z którym występuje na najbardziej prestiżowych festiwalach poświęconych temu instrumentowi. Ma na swoim koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji. Związany jest pracą naukową z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat koncertów gitarowych Joaquína Rodrigo. Prowadzi lekcje mistrzowskie dla młodych wirtuozów tego instrumentów, a także klasy gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia.
mgr Monika Dziurawiec

kształcenie słuchu

Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie skrzypiec ad. dra Krzysztofa Lasonia oraz w zakresie teorii muzyki. Zanim trafiła do naszej szkoły pracowała jako nauczycielka w szkołach muzycznych w Świątnikach Górnych i Raciborzu. W 2017 roku przeniosła się do Krakowa, by w Polskim Wydawnictwie Muzycznym redagować partytury najwybitniejszych kompozytorów ostatniego stulecia oraz, nieco później, przekazywać tajniki teorii muzyki na zajęciach kształcenia słuchu w naszej szkole. Oprócz lekcji z uczniami lubi banany, dobrą kawę i wycieczki w Beskidy.
dr Anna Dzioba

fortepian

Urodziła się w Krakowie. W 1981 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia. Brała udział w Mistrzowskich Kursach Interpretacji Muzyki Organowej u prof. J.G. Llovery (Daroca), M. Slechty (Praga), J. Guillou (Paryż, Zurych). Wielokrotnie uczestniczyła w Letniej Akademii dla Organistów w Haarlem u prof. P. Kee. W 1988 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki i odbyła studia uzupełniające w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie w klasie organów prof. E. Kooimana. Od 1981 roku jako wykładowca prowadziła klasę organów w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po przewodzie artystycznym I st. zajmowała stanowisko adiunkta na wydziale Historii Kościoła. Obecnie prowadzi klasę organów w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Jako solistka koncertowała w Polsce, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Francji, Norwegii i na Litwie. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji na zabytkowych instrumentach.
mgr Aleksandra Gawlik

organy

Naukę gry na organach rozpoczęła w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie pod kierunkiem mgra Jacka Kuliga. Kształcenie muzyczne kontynuowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez M. Slechtę, G. Schneidera, J. Guillou. Brała udział w koncertach i festiwalach organowych (m.in. w Tynieckich Festiwalach Organowych, Krakowskich Dniach Muzyki Organowej, Festiwalu Warszawska Jesień), występując jako solistka i kameralistka (m.in. z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Capellą Cracoviensis, Bielską Orkiestrą Kameralną). Koncertowała także w Czechach, Francji oraz w USA. W latach 1987-1992 pracowała w klasie organów Akademii Muzycznej w Krakowie, a także w Papieskiej Akademii Teologicznej (do roku 2000). Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną w klasie organów w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina (dawniej Państwowym Liceum Muzycznym) oraz w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im. Ks. Kard. F. Macharskiego w Krakowie. Za swoją pracę pedagogiczną otrzymała nagrody i wyróżnienia (m.in. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, srebrny medal prezydenta RP oraz dyplomy uznania za przygotowanie uczniów do konkursów i festiwali organowych). Jest inicjatorką i pomysłodawczynią Koncertów Absolwentów PLM i POSM w Krakowie oraz Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów..
mgr Karolina Kalinowska

wiolonczela

Wiolonczelistka i pedagog wiolonczeli. Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie ad. II st. Doroty Imiełowskiej, studiów podyplomowych w klasie dr. Jana Kalinowskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w klasie prof. Tomasz Strahla na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich i warsztatach. Laureatka nagród: II Ogólnopolskiego Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu (wyróżnienie II stopnia, Warszawa 2012), II miejsca w kategorii kameralistyki na Międzynarodowym Konkursie w Castellana Grotte – Włochy 2013, I miejsca w kategorii kameralistyki na Międzynarodowym Konkursie w Filadelfii – Włochy 2014. Dwukrotna stypendystka Internationale Bachakademie Stuttgart pod dyrekcją Helmutha Rillinga. Wiolonczelistka Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Od 2013 roku prowadzi klasę wiolonczeli w Szkole Muzycznej I stopnia w Pałecznicy, a od 2015 roku w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Krakowie. Pasjonatka muzyki, fotografii, filmu.
mgr Marek Kolasiński

fortepian

Ukończył z wyróżnieniem Liceum Muzyczne w Krakowie w klasie fortepianu mgr Stefana Wojtasa oraz Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej. W 1996 roku otrzymał wyróżnienie na III Uczelnianym Konkursie Akademii Muzycznej w Krakowie o stypendium im. Tadeusza Żmudzińskiego. W 1997 roku wystąpił na koncercie finałowym XXVII Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu. W 1999 roku brał udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. N. Hummla w Bratysławie. Przez wiele lat występował za granicą jako pianista w zespołach kameralnych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii.
mgr Kamil Kruk

kształcenie słuchu, harmonia, literatura muzyczna

Urodzony w 1989 r., ukończył z wyróżnieniem Teorię muzyki i Kompozycję na Akademii Muzycznej w Krakowie. Doktorant tej Uczelni oraz student Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymał nagrodę główną w Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie. Zwycięzca konkursu spośród 10 kandydatur na prestiżowe Stypendium Witolda Lutosławskiego, co stanowi bezprecedensowe osiągnięcie w krakowskim środowisku kompozytorsko-akademickim. Prezentował swoje utwory na wielu festiwalach muzyki współczesnej. W krakowskiej Akademii Muzycznej prowadził m.in. wykład Wybrane zagadnienia muzyki nowej pod opieką merytoryczną Krzysztofa Pendereckiego. Jest wykładowcą kompozycji w ramach Kursów Mistrzowskich Letniej Manufaktury Sztuki. Reprezentant Akademii Muzycznej w programie Muzyka Naszych Czasów, promującym twórczość młodych kompozytorów XXI wieku. Autor utworów z niekonwencjonalnymi brzmieniami, w których szczególną rolę odgrywa przestrzenny ruch dźwięku: Anatema na orkiestrę z biegającym barytonem i recytatorem, Serpentinato na altówkę i perkusję z wędrującym waterphonem, z powyginanych figur gobeliny m.in. na 2 piły i warstwę elektroakustyczną, Kaerchertino na myjkę wysokociśnieniową i orkiestrę symfoniczną, co stanowi pierwszy taki utwór w historii muzyki. Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich.
mgr Agata Kucz

flet

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelaznej. Uczestniczyła w wielu warsztatach fletowych oraz kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich profesorów jak: Peter-Lukas Graf, Janos Balint, Mirjam Nastasi. Jest laureatką wielu konkursów, m in.: XXXI Konkursu Młodego Muzyka (Szczecinek 2004, I miejsce), II Konkursu Fletowego im. Mariana Katarzyńskiego (Sosnowiec 2006, I miejsce), VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fletowego (Sochaczew 2007, I miejsce), IV Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2008, nagroda specjalna), VI Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego (Wrocław 2010, I miejsce ex aequo), V Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2011, V miejsce). Jest wieloletnią podopieczną i stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a także stypendystką Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Ministra Kultury, oraz Fundacji Sapere Auso. Flecistka Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.
mgr Natalia Kusiak

fortepian

W 1992 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Swoje kwalifikacje pedagogiczno-instrumentalne doskonaliła na wielu krajowych i zagranicznych (Salzburg, Zurych) kursach mistrzowskich u wybitnych pianistów-pedagogów. W 1988 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną w OSM I st. im. I. J. Paderewskiego, a od 2013 roku pracuje także w ASM II st. w Krakowie. Od 2003 r. posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W swojej pracy pedagogicznej wielokrotnie przygotowywała uczniów do ogólnopolskich (m.in. w Krośnie, Lublińcu, Łomiankach, Rybniku, Skarżysku-Kamiennej, Stalowej Woli, Warszawie, Wieliczce, Żaganiu) i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. we Francji (Paryż, Concours Musical de France), we Włoszech (Padwa, Barletta, Val Tidone, San Bartolomeo al Mare), w Serbii (Belgrad), w Belgii (Bruksela) czy w Austrii (Wiedeń). Ostatnio w ramach konkursu międzynarodowego z serii Golden Classical Music Award jej uczeń wystąpił w Nowym Jorku w Carnegie Hall. W 2008 r. była wykładowcą Ogólnopolskich Letnich Kursów w Szczecinku pod patronatem CEA, reprezentując Małopolskę. Za szczególne osiągnięcia i odniesione sukcesy pianistyczne otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.
mgr Marta Machura-Czarakcziewa

fortepian

Absolwentka Liceum Muzycznego w Krakowie w klasie fortepianu mgr Ireny Rolanowskiej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Janiny Baster. W Archidecezjalnej Szkole Muzycznej uczy fortepianu od momentu jej powstania.
mgr Marta Mamulska

skrzypce

Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Zbigniewa Szlezera uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Doskonaliła swoje umiejętności instrumentalne na kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Zachara Brona. Przez dwadzieścia lat związana z poznańskim środowiskiem muzycznym i zespołem Arte dei Suonatori. Miała szczęście spotkać na swojej muzycznej drodze wielu inspirujących muzyków (Martin Gester, Reinhard Goebel, Aureliusz Goliński, Sirkka-Liisa Kaakinen, Wieland Kuijken, Rachel Podger, Hidemi Suzuki, Marek Toporowski, Ryo Terakado). Współpracowała także z zespołami: L’Arpa Festante, Capella Cracoviensis, Concerto Polacco, Warszawska Opera Kameralna, Altri Stromenti. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, TVP Kultura oraz firm fonograficznych: Alpha, BIS, Dux, Naxos, Koch International. Naturalną konsekwencją wybranej drogi artystycznej stała się działalność pedagogiczna, która daje jej równie wiele radości i satysfakcji.
ks. dr Stanisław Mieszczak

liturgika

Sercanin (ur. 1953 r.). Ukończył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Prowadzi zajęcia z teologii liturgii. Jest członkiem Komisji Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej oraz kierownikiem Sekcji Liturgicznej PTT. Przez dwie kadencje pełnił funkcję asystenta kościelnego w Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Opracował i przygotował część liturgiczną trzech ostatnich pielgrzymek papieskich do Polski. Przedmiotem jego badań są historyczne uwarunkowania rozwoju form liturgicznych, szczególnie w relacji między tradycją rzymską i wschodnią.
mgr Marek Pawełek

zasady muzyki

Ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Umiejętności gry na organach rozwijał pod kierunkiem prof. Andrzeja Białko. Od 2006 roku jest akompaniatorem chóru Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jako chórzysta współpracował z Krakowskim Chórem Kameralnym, Filharmonią Krakowską, Operą Krakowską, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, koncertując w Polsce i za granicą (we Włoszech, w Niemczech, Belgii, Szwecji, na Węgrzech). W 2009 roku podjął współpracę (jako akompaniator) z Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2006 roku pracuje jako muzyk – organista w Kościele Garnizonowym w Krakowie. Od 2012 współpracuje ze Stowarzyszeniem Passionart. W 2015 zostały wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne jego opracowania kolęd, które to zostały nagrane na płytę przez Chór UPJP II w Krakowie. W 2016 roku był głównym organistą podczas centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jako organista brał udział m.in. w Mariańskich Koncertach Organowych, Letnich Koncertach Organowych w Oświęcimiu, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanym, Wadowickich Koncertach Organowych, Dniach Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Realizując partie organów dokonał wielu nagrań fonograficznych muzyki solowej, chóralnej i kameralnej. Od 2016 pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia.
mgr Filip Presseisen
opiekun sekcji instrumentalnej ASM II st.

improwizacja organowa, organy

Ukończył z wyróżnieniem klasę organów prof. dr h. c. Ch. Bosserta w HfM w Würzburgu jako stypendysta programu BAYHOST w 2013 roku, oraz trzy lata wcześniej klasę organów na UMFC w Warszawie. Studiował też w klasie prof. F. Danksagmüllera w HfM w Lubece. Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie oraz zakładzie Torkildsen Orgelbyggeri Åsen. Wziął również udział kursie intonacji we Francji, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organmistrzów. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz międzynarodowej grupy Bach-Societät. Koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą. Jako improwizator podkłada na organach muzykę do filmów niemych oraz współpracuje z zespołem Flores Rosarum. W roku 2015 wygrał konkurs CEA na napisanie programu nauczania przedmiotu organy w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce. W tym samym roku zajął I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji w Berlinie, w roku 2016 został laureatem Międzynarodowego Konkursu Organowego w Norymberdze otrzymując nagrodę specjalną za najlepszą interpretację utworów na organach historycznych, w 2017 roku zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną na VI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Pochodzi ze Szczecina. Interesuje się tańcem swingowym, pszczelarstwem oraz budowaniem dobrych relacji z otaczającymi go ludźmi.
mgr Jarosław Przybylski

fortepian

mgr Łukasz Sandera

organy

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chrzanowie, w klasie fortepianu mgr Iwony Warskiej. Naukę gry na organach rozpoczął w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie mgra Bartłomieja Banka. W 2007 roku uzyskał wyróżnienie na III Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie. W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunku muzyka kościelna, w klasie organów dra Marka Wolaka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Lorenzo Ghielmi, Eberharda Lauera, Szilvesztera Rostettera, Elżbietę Karolak. Koncertował w ramach Nyári Orgonavarázs 2012 w Veszprem (Węgry), podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Skawinie oraz kilkakrotnie w trakcie Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie jest organistą w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.
mgr Lech Skoczylas

organoznawstwo

Urodzony w 1956 r. w Krakowie. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w zakresie gry na waltornii. W latach 1977–84 muzyk w orkiestrze Krakowskiego Teatru Muzycznego. Od 1982 r. stroiciel koncertowy organów Krakowskiej Filharmonii. Jako organmistrz pracował w wielu instytucjach artystycznych Krakowa. Przez lata większość nagrań i koncertów organowych odbyły się z jego udziałem, a od początku istnienia festiwalu Misteria Paschalia jest jego jedynym stroicielem pozytywów. Od X 2008 r. prowadzi zajęcia z organoznawstwa na UPJPII. Wykonał naprawy i remonty większości krakowskich instrumentów. Zbudował organy w kościele p.w. św. Stanisława BM na Dąbiu dla potrzeb UPJPII. Posiada uprawnienia do wykonywania prac przy zabytkowych instrumentach. Kilkanaście lat opiekował się m.in. organami w Leżajsku i Olkuszu. Był konsultantem do spraw organów w unijnym programie – SENSORGAN. Wiele prac wykonał również za granicą – w Austrii, Norwegii, Francji, Uzbekistanie. Oprócz pracy organmistrzowskiej zajmuje się komponowaniem muzyki poważnej, a także pisaniem wierszy i tekstów do swoich utworów. Szereg z nich (głównie religijnych) wykonanych było w kraju, jak i za granicą. W 2013 roku za otrzymał Złoty Medal Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.
mgr Tomislav Sušić

trąbka

Nauczyciel mianowany, absolwent Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie i Akademii Muzycznej w Krakowie. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Współpracował z Symfoniczną Orkiestrą Radia i Telewizji Serbii, Narodowym Teatrem w Belgradzie, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej czy z Teatrem Starym w Krakowie. W pracy z dziećmi i młodzieżą stara się wyzwalać w nich ciekawość, zainteresowanie muzyką, rozwijając talenty, a radość płynąca ze wspólnej nauki jest dla niego źródłem niebywałej satysfakcji
mgr Artur Szczerbinin

organy

W 2012 roku ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. w Przemyślu w klasie organów dr. Daniela Prajznera. W roku akademickim 2016/2017 z wyróżnieniem ukończył studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Marcina Szelesta. Zdobył III nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym w Katowicach W kręgu europejskich organów barokowych (2014). W roku akademickim 2015/16 odbył roczne studia w ramach stypendium Erasmus, w Hochschule für Musik we Freiburgu, w klasie organów prof. Martina Schmedinga oraz Matthiasa Maierhofera. Obecnie jest doktorantem na Akademii Muzycznej w Krakowie. Brał udział w kursach mistrzowskich oraz sesjach naukowych prowadzonych przez takich profesorów jak: Pieter van Dijk, Martin Schmeding, Stefan Engels, Hans-Jurgen Kaiser, Jaroslav Tuma, James Johnstone, Wolfgang Zerer, Lorenzo Ghielmi, Bernhard Haas, Hans Fagius, Hayo Boerema, Johannes Geffert.
dr Mieczysław Tuleja

harmonia

Ur. 1945 r., naukę muzyki rozpoczął w 1959 r. w Salezjańskiej Średniej Szkole Organistowskiej w Przemyślu. Należy do wychowanków, którzy zdążyli ukończyć szkołę przed jej rozwiązaniem w 1963 r. W tym samym roku podjął obowiązki organisty w parafii św. Stanisława Kostki w krakowskich Dębnikach, które sprawuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Równolegle uzupełniał swoje wykształcenie ogólne i muzyczne uwieńczone dyplomem z wyróżnieniem w klasie organów prof. J. Chwedczuka w krakowskiej PWSM. W tej uczelni ukończył również teorię muzyki. Już w czasie studiów muzycznych prowadził działalność koncertową uczestnicząc w licznych koncertach organowych, kameralnych i oratoryjnych. W roku 2003 uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie instrumentalistyka. Współpracował z największymi zespołami muzycznymi: Chórem i Orkiestrą PR i TV w Krakowie, Filharmonią Krakowską, Cappellą Cracoviensis, Wielką Orkiestrą Symfoniczną PR w Katowicach i znanymi chórami, m.in.: Mariańskim i Organum. Z tymi zespołami dokonał wiele nagrań muzyki religijnej i oratoryjnej dla Polskiego Radia i TV oraz występował w licznych koncertach w kraju i za granicą. Od 1972 r. prowadzi działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym oraz, od jego założenia, w Studium Organistowskim Archidiecezji Krakowskiej, ASM II st. im. Ks. Kard. F. Macharskiego, POSM II st im. Fr. Chopina. Jest wykładowcą w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej, uczestniczy w pracach redakcyjnych Śpiewnika Wawelskiego, dla którego dokonał wiele opracowań. Jako organista brał udział we wszystkich wizytach papieża Jana Pawła II w Krakowie. Jest wieloletnim członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Za działalność muzyczną w krakowskim Kościele odznaczony został przez Jana Pawła II orderem Pro Ecclesia et Pontifice, przez Benedykta XVI Orderem św Sylwestra, przez kard. Stanisława Dziwisza Złotym Medalem Papieskim, oraz wieloma odznaczeniami państwowymi m. in. Ministra Kultury Zasłużony dla Kultury Polskiej, Prezydenta Miasta Krakowa Gloria Artis oraz dyrektorów szkoły macierzystej.
mgr Katarzyna Wiwer

emisja głosu

Śpiewaczka, pedagog śpiewu, animator kultury. Jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej. Ukończyła również podyplomowe studia Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim JPII w Krakowie. Posiada w swym repertuarze bogaty wybór recitali i programów koncertowych zróżnicowanych brzmieniowo i stylistycznie, złożonych z utworów pochodzących z czasów od średniowiecza do współczesności, a w dorobku wiele nagrań płytowych, m.in. z Ars Antiqua Austria, Capellą Cracoviensis, Polską Orkiestrą XVIII w., Celtic Triangle, Flores Rosarum, Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną. Katarzyna Wiwer jest również dyrektorem artystycznym festiwali: Muzyka nad Zdrojami w Szczawnicy oraz Barok na Spiszu, a także założycielką i dyrektorem artystycznym zespołu Scepus Baroque. W roku 2005 odznaczona przez prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi za szczególne osiągnięcia na polu kultury. Od 2015 roku prowadzi zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia.
mgr Krzysztof Włodarczyk

saksofon

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym o specjalności saksofon oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na Wydziale Muzyki Liturgicznej. Od ponad 25 lat jest nauczycielem saksofonu w szkołach muzycznych I i II stopnia w Krakowie, wychowawcą wielu saksofonistów, laureatów konkursów i festiwali. Prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest organizatorem wielu warsztatów metodycznych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych, czynnym muzykiem instrumentalistą i kameralistą współpracującym z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi Małopolski.
mgr Małgorzata Włodarczyk

gitara

Gitarzystka i lutnistka. Doktorantka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w klasie gitary Prof. Michała Nagy’a, studiowała także grę na lutni u Jerzego Żaka (AM w Krakowie). Pracowała pod kierunkiem wybitnych gitarzystów i lutnistów. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich, warsztatach, seminariach i wykładach, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, w tym na wielu międzynarodowych festiwalach. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora konkursów gitarowych. Od 2010 r. prowadzi klasę gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia, a jej uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach. Brała udział Ogólnopolskich Konferencjach Doktorantów Uczelni Muzycznych w Krakowie i Gdańsku (2018). Od 2008 roku związana z zespołem „Finesis Trio”, z którym wydała płytę Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch (2017), zbierającą znakomite recenzje uznanych dziennikarzy muzycznych.
dr Marek Wolak

organy

Naukę gry na organach rozpoczął w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie, pod kierunkiem mgr. Jacka Kuliga. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia (dyplom z wyróżnieniem – 1988). Przebywał na rocznym stypendium w Folkwang Hochschule für Musik w Essen, kształcąc się pod kierunkiem prof. Gisberta Schneidera. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie koncerty w Polsce, Niemczech, Słowacji, Rumunii i USA. Prowadzi działalność pedagogiczną – w latach 1988-1994 był asystentem prof. Jana Jargonia. Od 1994, po uzyskaniu stopnia doktora, pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Organów, a obecnie prowadzi klasę organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi także zajęcia w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie.
mgr Monika Worek

skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec dr hab. Roberta Kabary. Swoje umiejętności szlifowała także podczas kursów mistrzowskich pod okiem tak wybitnych pedagogów jak prof. Mikhail Kopelman, prof. Grigori Zhislin, prof. Tomasz Tomaszewski, dr hab. Piotr Pławner, prof. Magdalena Rezler, prof. Roman Lasocki, prof. Krzysztof Śmietana oraz dr Janusz Wawrowski. Już w wieku 15 lat zakwalifikowała się do międzynarodowego projektu Central European Initiative Youth Orchestra. Z orkiestrą tą koncertowała w Austrii, Słowenii, Włoszech, Rumunii, Serbii oraz Czechach. W kolejnych latach była zapraszana do projektów takich jak: Maribor International Orchestra 2012, The World Youth Orchestra, The World Orchestra, Ljublijana International Orchestra, Moritzburg Festival Academy, The Danish Youth Ensemble oraz North Mississippi Symphony Orchestra podczas których koncertowała na festiwalach na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, współpracując z wybitnymi dyrygentami i solistami. Oprócz działalności pedagogicznej stale prowadzi działalność koncertową współpracując z licznymi orkiestrami, m.in. Sinfoniettą Cracovia, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Corda Cracovia, Myślenicką Orkiestrą Kameralną oraz Kameratą Krakowską.
mgr Piotr Zagórski

fortepian

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (Fortepian – Pedagogika Instrumentalna) oraz Papieskiej Akademii Teologicznej (Wydz. Historii Kościoła – specjalność Muzyka Kościelna). Od 1999 roku związany z Archidiecezjalną Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Krakowie (wcześniej – Szkołą Organistowską), jako nauczyciel gry na fortepianie. Przez wiele lat pełnił również funkcję organisty w krakowskiej Parafii Najświętszego Imienia Maryi, a obecnie uczy w SM I st. w Świątnikach Górnych. W latach 2009–2015 jako pianista i organista współpracował z grupą teatralną Theatrum Mundii (m. in. spektakl Pieśń o życiu i śmierci Chopina, reż. A. Osławska), akompaniował solistom i chórom (m.in. Kantorei Sankt Barbara, w którym też przez wiele lat śpiewał). Obecnie zawodowo głównie zaangażowany w działalność pedagogiczną. Prywatnie – mąż i ojciec trójki dzieci, poza muzyką lubi turystykę, interesuje się zagadnieniami socjologicznymi i niektórymi obszarami historii.