Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele, łączący często pracę w naszej szkole z pracą w wyższych uczelniach krakowskich oraz szkołach muzycznych wszystkich stopni. Jest wśród nich wielu wybitnych instrumentalistów, teoretyków muzyki i liturgistów.

Dyrektor ASM
prof. dr hab. Wiesław Delimat

chór, zespół wokalny

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Jana Jargonia i dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza, profesor sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Dyrygował m.in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhaus. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in: Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracoviensis, NOSPR, EuropaChorAkademie. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i za granicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobył także wiele nagród i wyróżnień konkursowych. Był jurorem licznych festiwali i konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie i zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Pełni także funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od roku 1986 jest organistą kościoła św. Marka w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.
Zastępca Dyrektora ASM
dr Marek Dolewka

formy muzyczne, historia muzyki

Absolwent Instytutu Muzykologii (2012) oraz Instytutu Religioznawstwa (2015) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia pogłębiał na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) i Uniwersytecie Wiedeńskim. Jego praca magisterska pt. Przejawy zainteresowania muzyką i postacią Arvo Pärta w Polsce w latach 2005–2010 została uhonorowana The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award. Za swoją rozprawę doktorską pt. Wymiary ciszy w muzyce europejskiej od lat 60. XX w., napisaną również pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, przyznaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Uczestnik licznych konferencji krajowych (m.in. Katowice, Kraków, Łódź, Poznań) i zagranicznych (m.in. Erywań, Helsinki, Londyn, Praga, Tbilisi). Od 2014 roku pełni obowiązki redaktora naczelnego „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ”. Pracę naukową łączy z praktyką pedagogiczną w szkołach muzycznych (w ASM II st. w Krakowie od kilku lat organizuje ogólnopolski cykl konkursów wiedzy „20 spojrzeń na…”). Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Szczególne zainteresowania: natura, oddech, cisza.

mgr Anna Bałenkowska

fortepian, fortepian obowiązkowy, zajęcia z akompaniatorem

 

Pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr Elżbiety Zawadzkiej (fortepian) i prof. dr hab. Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej (kameralistyka fortepianowa). W latach 2015/2016 studiowała także w uczelniach zagranicznych: Hochschule für Musik und Theater w Monachium (Niemcy) w klasie prof. Sylvii Hewig-Tröscher oraz Conservatorio superior de música J. Rodrigo w Walencji (Hiszpania) pod kierunkiem prof. Belen Martin i prof. Belen Sánchez. W roku 2018 ukończyła studia podyplomowe Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, w tym samym czasie pracując jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w Szkole Muzycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Umiejętności pianistyczne rozwijała podczas wielu kursów muzycznych i lekcji mistrzowskich u takich profesorów jak: Mariusz Sielski, Paweł Zawadzki, Włodzimierz Obidowicz, Krystyna Borucińska, Muriel Chemin, Irene Armoniene, Christiane Karajev czy Roxana Gheorghiu. Współpracowała z wieloma zespołami jako pianistka, a także klawesynistka otrzymując nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach kameralnych. Występowała w Polsce i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Litwa, Ukraina), wykonując szeroki repertuar zarówno solistyczny, jak i kameralny. Obecnie oprócz działalności koncertowej jest nauczycielem fortepianu w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im. ks. kard. Franciszka Macharskiego oraz w Szkole Muzycznej I st. w Skawinie.

mgr Maciej Banek

organy

 

Ukończył PLM w Rzeszowie, a następnie Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 2004). W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na wydziale instrumentalnym AM w Krakowie w klasie organów prof. Dariusza Bąkowskiego-Kois. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej (m. in. pod kierunkiem Josepa Mas I Boneta, Guy Boveta, Jamesa Davida Christiego, Gerharda Gnanna, Ewalda Kooimana, Jona Laukvika, Daniela Rotha). Obecnie jest organistą w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Krakowie; równocześnie pozostaje wykładowcą klasy organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej oraz Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Występował jako solista, kameralista, akompaniator w wielu polskich miastach: Bukowinie Tatrzańskiej, Jarosławiu, Jędrzejowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, Lublinie, Limanowej, Nowym Targu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Strzyżowie, Krakowie-Tyńcu, Wadowicach, Wolborzu, Zakopanem, a także w Phoenix w Arizonie (USA). W 2015 r. został powołany przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza do pracy w Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej na lata 2015 – 2020. Jest również akompaniatorem chóru chłopięcego Pueri Cantores Sancti Joseph w Krakowie.

mgr Kornelia Baron-Skoczylas

fortepian obowiązkowy

 

Urodziła się w Rudzie Śląskiej i tam rozpoczęła naukę gry na fortepianie. W Zabrzu ukończyła Szkołę Muzyczną I i II st. w klasie fortepianu mgr Wiktorii Czyż-Paluszek. Studiowała na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Tam też w 1992 roku ukończyła Międzyuczelniane Studium Pedagogiczne. Od razu rozpoczęła pracę jako nauczyciel fortepianu w Studium Organistowskim, przemianowanym na Szkołę Organistowską, a następnie na Archidiecezjalną Szkolę Muzyczną, w której pracuje do dziś. Pracowała także z przerwami jako akompaniator w klasie skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. M. Karłowicza oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie. W 1998 roku prowadziła wraz z mężem Prywatną Szkołą Muzyczną Bemol-CASIO, ucząc dzieci gry indywidualnie, a także prowadząc zespoły kameralne. W czasie wakacji wraz z mężem organizuje obozy artystyczne dla dzieci i młodzieży, gdzie na obozach muzycznych zajmuje się kameralistyką fortepianową.


mgr Piotr Bylica

wiolonczela

 

Urodził się w 1980 roku w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Kazimierza Michalika i Andrzeja Bauera. Swoje umiejętności doskonalił w mistrzowskiej klasie wiolonczeli prof. Juliusa Bergera w Augsburgu. Laureat Nagrody Specjalnej na III Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie, I nagrody oraz Nagrody Specjalnej na VII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. D. Danczowskiego w Poznaniu. Jako solista występował z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Olsztyńskiej, orkiestry „Concerto Avenna” oraz „Chopin Academia Orchestra”. Działa kameralnie oraz współpracuje z orkiestrami (m.in. Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej).

mgr Urszula Dereń-Kokoszka
opiekun sekcji instrumentalnej ASM II st.

fortepian, organy, fortepian obowiązkowy

 

Ukończyła studia muzyczne w zakresie gry na organach (2002 r., wynik celujący) pod kierunkiem prof. M. Semeniuk-Podrazy oraz w klasie fortepianu prof. E. Bukojemskiej (2004 r., dyplom z wyróżnieniem).
Swoje umiejętności gry na organach doskonaliła na stypendium we Freiburgu u prof. Z. Szathmary’ego oraz na studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. P. Planyavsky’ego. Jest laureatką międzynarodowych konkursów organowych w Polsce i we Włoszech, gdzie zajęła kolejno III i I miejsce. Do dzisiaj koncertuje jako solistka i akompaniatorka w Polsce i za granicą, współpracuje z chórami (m.in. z Chórem Mariańskim). Bierze udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej i fortepianowej. Prowadzi klasę fortepianu i organów w ASM w Krakowie oraz klasę fortepianu w SM I st. w Sobolowie. Wielu jej absolwentów kontynuuje naukę gry na instrumentach w szkołach muzycznych II st. i studiuje na wyższych uczelniach muzycznych.

mgr Bożena Dobrowolska

fortepian

 

Nauczyciel dyplomowany. Studia pianistyczne w Akademii Krakowskiej w klasie fortepianu prof. Jana Hoffmana, studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Katedrze Psychologii – Edukacja emocjonalna. Praca zawodowa to wszystkie szczeble edukacji muzycznej – podstawowa (OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie), średnia (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie) oraz Akademia Muzyczna w Krakowie. W 2009 r. wyróżniona przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Nagrodą Indywidualną II stopnia „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”.

dr Anna Dzioba

organy

 

Urodziła się w Krakowie. W 1981 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia. Brała udział w Mistrzowskich Kursach Interpretacji Muzyki Organowej u prof. J.G. Llovery (Daroca), M. Slechty (Praga), J. Guillou (Paryż, Zurych). Wielokrotnie uczestniczyła w Letniej Akademii dla Organistów w Haarlem u prof. P. Kee. W 1988 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki i odbyła studia uzupełniające w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie w klasie organów prof. E. Kooimana. Od 1981 roku jako wykładowca prowadziła klasę organów w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po przewodzie artystycznym I st. zajmowała stanowisko adiunkta na wydziale Historii Kościoła. Obecnie prowadzi klasę organów w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Jako solistka koncertowała w Polsce, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Francji, Norwegii i na Litwie. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji na zabytkowych instrumentach.

mgr Aleksandra Gawlik

organy

 

Naukę gry na organach rozpoczęła w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie pod kierunkiem mgra Jacka Kuliga. Kształcenie muzyczne kontynuowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez M. Slechtę, G. Schneidera, J. Guillou. Brała udział w koncertach i festiwalach organowych (m.in. w Tynieckich Festiwalach Organowych, Krakowskich Dniach Muzyki Organowej, Festiwalu Warszawska Jesień), występując jako solistka i kameralistka (m.in. z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Capellą Cracoviensis, Bielską Orkiestrą Kameralną). Koncertowała także w Czechach, Francji oraz w USA. W latach 1987-1992 pracowała w klasie organów Akademii Muzycznej w Krakowie, a także w Papieskiej Akademii Teologicznej (do roku 2000). Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną w klasie organów w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina (dawniej Państwowym Liceum Muzycznym) oraz w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im. Ks. Kard. F. Macharskiego w Krakowie. Za swoją pracę pedagogiczną otrzymała nagrody i wyróżnienia (m.in. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, srebrny medal prezydenta RP oraz dyplomy uznania za przygotowanie uczniów do konkursów i festiwali organowych). Jest inicjatorką i pomysłodawczynią Koncertów Absolwentów PLM i POSM w Krakowie oraz Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów..

dr Maria Januszkiewicz

dyrygowanie

 

Absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki w Mińsku. W roku 2012 rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii muzycznej w Krakowie u profesora Stanisława Krawczyńskiego, a w 2016 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie dyrygentura, po czym rozpoczęła pracę dydaktyczną na tejże uczelni. W 2006 roku założyła grecko-katolicki chór „Prasfara”, z którym koncertowała m.in. w Czechach, Polsce, Ukrainie, Rosji i Litwie. Zespół nagrał 2 płyty, a za działalność na rzecz zachowania i rozwoju tradycji liturgicznej został odznaczony przez władze kościelne. Współpracowała z takimi zespołami jak: Chór Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, Chór mieszany oraz chór dziecięcy Archikatedry w Mińsku, zespół Singet, Górecki Chamber Choir, Chór Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2008 roku na konkursie dyrygentów chóralnych „W stronę polifonii” we Wrocławiu zdobyła wyróżnienie, nagrodę chórów i nagrodę za najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego; w 2009 podczas I konkursu im. W. Rowdo w Mińsku została laureatem 1 nagrody oraz dostała nagrodę kompozytora za najlepszą interpretację jego utworów. Szczególnym zainteresowaniem darzy muzykę cerkiewną. W 2016 roku nagrała płytę z utworami współczesnych kompozytorów białoruskich i polskich inspirowanymi melodiami z Irmologionów Supraślskich XVII wieku.

mgr Olgierd Juzala-Deprati

kształcenie słuchu, harmonia

 

Urodził się 27 lutego 1994 roku w Krakowie. Ukończył tamtejsze Ogólnokształcące Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina. Od 2013 roku jest studentem Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki na Akademii Muzycznej w Krakowie, a od roku 2016 studiuje również w Katedrze Kompozycji, w klasie prof. Marcela Chyrzyńskiego. W latach 2013-2015 był studentem Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się zarówno muzyką dawną – przede wszystkim renesansową i barokową polifonią, jak również współczesnymi technikami postspektralnymi.

mgr Karolina Kalinowska

wiolonczela

 

Wiolonczelistka i pedagog wiolonczeli. Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie ad. II st. Doroty Imiełowskiej, studiów podyplomowych w klasie dr. Jana Kalinowskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w klasie prof. Tomasz Strahla na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich i warsztatach. Laureatka nagród: II Ogólnopolskiego Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu (wyróżnienie II stopnia, Warszawa 2012), II miejsca w kategorii kameralistyki na Międzynarodowym Konkursie w Castellana Grotte – Włochy 2013, I miejsca w kategorii kameralistyki na Międzynarodowym Konkursie w Filadelfii – Włochy 2014. Dwukrotna stypendystka Internationale Bachakademie Stuttgart pod dyrekcją Helmutha Rillinga. Wiolonczelistka Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Od 2013 roku prowadzi klasę wiolonczeli w Szkole Muzycznej I stopnia w Pałecznicy, a od 2015 roku w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Krakowie. Pasjonatka muzyki, fotografii, filmu.

mgr Kamil Kruk

harmonia, kształcenie słuchu

 

Urodzony w 1989 r., ukończył z wyróżnieniem Teorię muzyki i Kompozycję na Akademii Muzycznej w Krakowie. Doktorant tej Uczelni oraz student Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymał nagrodę główną w Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie. Zwycięzca konkursu spośród 10 kandydatur na prestiżowe Stypendium Witolda Lutosławskiego, co stanowi bezprecedensowe osiągnięcie w krakowskim środowisku kompozytorsko-akademickim. Prezentował swoje utwory na wielu festiwalach muzyki współczesnej. W krakowskiej Akademii Muzycznej prowadził m.in. wykład Wybrane zagadnienia muzyki nowej pod opieką merytoryczną Krzysztofa Pendereckiego. Jest wykładowcą kompozycji w ramach Kursów Mistrzowskich Letniej Manufaktury Sztuki. Reprezentant Akademii Muzycznej w programie Muzyka Naszych Czasów, promującym twórczość młodych kompozytorów XXI wieku. Autor utworów z niekonwencjonalnymi brzmieniami, w których szczególną rolę odgrywa przestrzenny ruch dźwięku: Anatema na orkiestrę z biegającym barytonem i recytatorem, Serpentinato na altówkę i perkusję z wędrującym waterphonem, z powyginanych figur gobeliny m.in. na 2 piły i warstwę elektroakustyczną, Kaerchertino na myjkę wysokociśnieniową i orkiestrę symfoniczną, co stanowi pierwszy taki utwór w historii muzyki. Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich.

mgr Agata Kucz

flet, zespół kameralny

 

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelaznej. Uczestniczyła w wielu warsztatach fletowych oraz kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich profesorów jak: Peter-Lukas Graf, Janos Balint, Mirjam Nastasi. Jest laureatką wielu konkursów, m in.: XXXI Konkursu Młodego Muzyka (Szczecinek 2004, I miejsce), II Konkursu Fletowego im. Mariana Katarzyńskiego (Sosnowiec 2006, I miejsce), VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fletowego (Sochaczew 2007, I miejsce), IV Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2008, nagroda specjalna), VI Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego (Wrocław 2010, I miejsce ex aequo), V Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2011, V miejsce). Jest wieloletnią podopieczną i stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a także stypendystką Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Ministra Kultury, oraz Fundacji Sapere Auso. Flecistka Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.


mgr Sara Kupc

skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie wybitnego skrzypka prof. Konstantego Andrzeja Kulki. Studia te ukończyła z najwyższym wyróżnieniem otrzymując nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Brała udział w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, których była laureatką. W 2013 roku została zakwalifikowana przez Instytut im. Adama Mickiewicza do udziału w jednym z najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych w USA, Northern Light Music Festival, podczas którego koncertowała solo, w kwartecie oraz jako muzyk orkiestrowy. Pracowała z wybitnymi profesorami: Igor Petrushevsky, Mitsuko Ichimura, Gabriel Heine, a uczestnictwo w tym festiwalu przyczyniło się do jednego z największych osiągnieć skrzypaczki, zakwalifikowania się do finału Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Osace (Japonia), którego została laureatką.
Koncertowała w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Norwegii, Finlandii, Dani, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Rosji, Libanie, Włoszech, Belgii, Japonii, Chinach, Korei Płn., USA. Współpracuje z takimi orkiestrami jak: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Filharmonia Bałtycka, Śląska Orkiestra Kameralna, Aukso Orkiestra Kameralna, Orkiestra Kameralna Progress, Bałtycka Filharmonia Młodych.
Pracowała z wybitymi muzykami i profesorami na kursach muzycznych i lekcjach mistrzowskich (Rainer Honeck, Neville Marriner, Antoni Cofalik, Adam Kostecki, Marcin Baranowski, Andrzej Gębski, Robert Kwiatkowski, Mirosława Pawlak, Jadwiga Kaliszewska, Sergiej Stadler, Walentyna Jakubowska, Igor Petrushevsky). Od 2016 roku jest muzykiem Orkiestry Stołecznego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.
mgr Marta Machura-Czarakcziewa

fortepian obowiązkowy

 

Absolwentka Liceum Muzycznego w Krakowie w klasie fortepianu mgr Ireny Rolanowskiej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Janiny Baster. W Archidecezjalnej Szkole Muzycznej uczy fortepianu od momentu jej powstania.

mgr Marta Mamulska

skrzypce, zespół kameralny

 

Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Zbigniewa Szlezera uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Doskonaliła swoje umiejętności instrumentalne na kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Zachara Brona. Przez dwadzieścia lat związana z poznańskim środowiskiem muzycznym i zespołem Arte dei Suonatori. Miała szczęście spotkać na swojej muzycznej drodze wielu inspirujących muzyków (Martin Gester, Reinhard Goebel, Aureliusz Goliński, Sirkka-Liisa Kaakinen, Wieland Kuijken, Rachel Podger, Hidemi Suzuki, Marek Toporowski, Ryo Terakado). Współpracowała także z zespołami: L’Arpa Festante, Capella Cracoviensis, Concerto Polacco, Warszawska Opera Kameralna, Altri Stromenti. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, TVP Kultura oraz firm fonograficznych: Alpha, BIS, Dux, Naxos, Koch International. Naturalną konsekwencją wybranej drogi artystycznej stała się działalność pedagogiczna, która daje jej równie wiele radości i satysfakcji.

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ

liturgika

 

Sercanin (ur. 1953 r.). Ukończył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Prowadzi zajęcia z teologii liturgii. Jest członkiem Komisji Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej oraz kierownikiem Sekcji Liturgicznej PTT. Przez dwie kadencje pełnił funkcję asystenta kościelnego w Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Opracował i przygotował część liturgiczną trzech ostatnich pielgrzymek papieskich do Polski. Przedmiotem jego badań są historyczne uwarunkowania rozwoju form liturgicznych, szczególnie w relacji między tradycją rzymską i wschodnią.

mgr Krzysztof Musiał

organy, improwizacja organowa

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. dra hab. Andrzeja Białki (dyplom z wyróżnieniem). W ramach programu Erasmus+ studiował również w Musikhochschule Lübeck w klasie prof. Arvida Gasta. Laureat kilku międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organowych, m.in. III nagrody na X Międzynarodowym Konkursie im. Mikaela Tariverdieva w Kaliningradzie (2017), III nagrody na VI Międzynarodowym Konkursie im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu (2017) oraz II nagrody na VI Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (2017). Zdobywał także wyróżnienia za wykonawstwo utworów Johanna Sebastiana Bacha.
Występował jako solista i kameralista podczas międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali, a wśród nich są Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, Staromiejskie Koncerty Organowe w Poznaniu, Tynieckie Recitale Organowe, Festiwal Organowy Młodych w Sejnach, czy Wieczory Tumskie we Wrocławiu. Koncertował również we Francji, Holandii, Libanie, Niemczech, Rosji i na Litwie.
Brał czynny udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez krajowych i zagranicznych pedagogów, m.in. Johannesa Gefferta, Lorenzo Ghielmiego, Bernharda Haasa, Michela Radulescu, Juliana Gembalskiego i Józefa Serafina.
Pracuje w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku.
mgr Marek Pawełek

literatura muzyczna, zasady muzyki

 

Ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Umiejętności gry na organach rozwijał pod kierunkiem prof. Andrzeja Białko. Od 2006 roku jest akompaniatorem chóru Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jako chórzysta współpracował z Krakowskim Chórem Kameralnym, Filharmonią Krakowską, Operą Krakowską, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, koncertując w Polsce i za granicą (we Włoszech, w Niemczech, Belgii, Szwecji, na Węgrzech). W 2009 roku podjął współpracę (jako akompaniator) z Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2006 roku pracuje jako muzyk – organista w Kościele Garnizonowym w Krakowie. Od 2012 współpracuje ze Stowarzyszeniem Passionart. W 2015 zostały wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne jego opracowania kolęd, które to zostały nagrane na płytę przez Chór UPJP II w Krakowie. W 2016 roku był głównym organistą podczas centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jako organista brał udział m.in. w Mariańskich Koncertach Organowych, Letnich Koncertach Organowych w Oświęcimiu, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem, Wadowickich Koncertach Organowych, Dniach Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Realizując partie organów dokonał wielu nagrań fonograficznych muzyki solowej, chóralnej i kameralnej. Od 2016 pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia.

dr Filip Presseisen
opiekun sekcji instrumentalnej ASM II st.

improwizacja organowa, organoznawstwo, organy

Ukończył z wyróżnieniem klasę organów prof. dr h. c. Ch. Bosserta w HfM w Würzburgu jako stypendysta programu BAYHOST w 2013 roku, oraz trzy lata wcześniej klasę organów na UMFC w Warszawie. Studiował też w klasie prof. F. Danksagmüllera w HfM w Lubece. Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie oraz zakładzie Torkildsen Orgelbyggeri Åsen. Wziął również udział kursie intonacji we Francji, organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organmistrzów. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz międzynarodowej grupy Bach-Societät. Koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą. Jako improwizator podkłada na organach muzykę do filmów niemych oraz współpracuje z zespołem Flores Rosarum. W roku 2015 wygrał konkurs CEA na napisanie programu nauczania przedmiotu organy w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce. W tym samym roku zajął I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji w Berlinie, w roku 2016 został laureatem Międzynarodowego Konkursu Organowego w Norymberdze otrzymując nagrodę specjalną za najlepszą interpretację utworów na organach historycznych, w 2017 roku zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną na VI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Pochodzi ze Szczecina. Interesuje się tańcem swingowym, pszczelarstwem oraz budowaniem dobrych relacji z otaczającymi go ludźmi.
mgr Jarosław Przybylski

fortepian, fortepian obowiązkowy

mgr Anna Rusin

kształcenie słuchu

Teoretyk muzyki oraz lektor języka francuskiego. Z wyróżnieniem ukończyła dwie krakowskie uczelnie: Akademię Muzyczną na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (tytuł magister sztuki), oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (filologia romańska). Dwukrotna stypendystka programu międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS – część studiów muzycznych odbyła w Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (Francja) oraz Umjetnička Akademija Sveučilišta u Splitu (Chorwacja). Wcześniej, zdobyła tytuł zawodowy muzyk, zostając absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu, gdzie przez wiele lat – także po zakończeniu kształcenia – koncertowała z wielokrotnie nagradzanym Big Bandem przy klawiaturze fortepianu.
mgr Dawid Rzepka

improwizacja organowa, organy

Urodzony w 1987 roku w Tarnowie. W 2002 roku ukończył dział czteroletni Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie. Kształcenie muzyczne kontynuował w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie, którego dyplom uzyskał w 2006 roku. W 2011 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie organów s. dr hab. Susi Ferfoglii w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i UPJPII w Krakowie. Umiejętności wykonawcze doskonalił w ramach studiów podyplomowych na Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego, ukończonych w 2014 roku. W latach 2012-2017 studiował w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie. W 2019 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa organów prof. Marcina Szelesta). Występował jako solista m.in. podczas Letnich Koncertów organowych we Władysławowie i Jastrzębiej Górze, a także w ramach cyklu „Wieczory Organowe u Bożej Opatrzności” we Wrocławiu oraz podczas koncertów organizowanych przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie. Jest laureatem III Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej (III miejsce oraz wyróżnienie). Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Daniela Rotha, Davida Titteringtona, Lorenzo Ghielmiego, Emmanuela Le Divellec i Oliviera Latry.


mgr Łukasz Sandera

improwizacja organowa, organowy akompaniament liturgiczny

 

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chrzanowie, w klasie fortepianu mgr Iwony Warskiej. Naukę gry na organach rozpoczął w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie mgra Bartłomieja Banka. W 2007 roku uzyskał wyróżnienie na III Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie. W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunku muzyka kościelna, w klasie organów dra Marka Wolaka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Lorenzo Ghielmi, Eberharda Lauera, Szilvesztera Rostettera, Elżbietę Karolak. Koncertował w ramach Nyári Orgonavarázs 2012 w Veszprem (Węgry), podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Skawinie oraz kilkakrotnie w trakcie Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie jest organistą w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.


mgr Eligiusz Skoczylas

akompaniament, zespół kameralny

 

Urodzony w Krakowie w 1993 roku w rodzinie muzyków. Absolwent studiów licencjackich w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu Marioli Cieniawy. Absolwent katowickiej Akademii im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie Piotra Sałajczyka. Laureat konkursów pianistycznych w Płocku, Manchesterze, Enschede i Słupsku. Za swoje osiągnięcia artystyczne wielokrotnie wyróżniany nagrodami i stypendiami, m.in.: fundacji „Pro Musica Bona”, „Sapere Auso”, Stypendium Twórczym Miasta Krakowa. W 2012 roku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego stypendium „Młoda Polska”. Koncertował w Niemczech, Japonii, Anglii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech i na Litwie. Występował z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej oraz Królewską Orkiestrą Filharmoniczną z Liverpoolu. Swoje umiejętności doskonalił na kursach muzycznych, pod kierunkiem takich pedagogów, jak Kevin Kenner, Paul Badura-Skoda, Andrzej Jasiński, Wojciech Świtała, Bruno Canino czy Katarzyna Popowa-Zydroń. Oprócz gry solowej Eligiusz z pasją i z zamiłowaniem oddaje się kameralistyce. Występował w licznych duetach, triach i kwintecie fortepianowym – jego prezentacje konkursowe były wysoko oceniane m. in. w Łomiankach, Toruniu, Katowicach, Bydgoszczy i Rzymie. W wolnym czasie – zapalony kibic sportu, szczególnie piłki nożnej i siatkówki. Pasjonat współczesnego kina i teatru.

dr Mieczysław Tuleja

organowy akompaniament liturgiczny

 

Ur. 1945 r., naukę muzyki rozpoczął w 1959 r. w Salezjańskiej Średniej Szkole Organistowskiej w Przemyślu. Należy do wychowanków, którzy zdążyli ukończyć szkołę przed jej rozwiązaniem w 1963 r. W tym samym roku podjął obowiązki organisty w parafii św. Stanisława Kostki w krakowskich Dębnikach, które sprawuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Równolegle uzupełniał swoje wykształcenie ogólne i muzyczne uwieńczone dyplomem z wyróżnieniem w klasie organów prof. J. Chwedczuka w krakowskiej PWSM. W tej uczelni ukończył również teorię muzyki. Już w czasie studiów muzycznych prowadził działalność koncertową uczestnicząc w licznych koncertach organowych, kameralnych i oratoryjnych. W roku 2003 uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie instrumentalistyka. Współpracował z największymi zespołami muzycznymi: Chórem i Orkiestrą PR i TV w Krakowie, Filharmonią Krakowską, Cappellą Cracoviensis, Wielką Orkiestrą Symfoniczną PR w Katowicach i znanymi chórami, m.in.: Mariańskim i Organum. Z tymi zespołami dokonał wiele nagrań muzyki religijnej i oratoryjnej dla Polskiego Radia i TV oraz występował w licznych koncertach w kraju i za granicą. Od 1972 r. prowadzi działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym oraz, od jego założenia, w Studium Organistowskim Archidiecezji Krakowskiej, ASM II st. im. Ks. Kard. F. Macharskiego, POSM II st im. Fr. Chopina. Jest wykładowcą w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej, uczestniczy w pracach redakcyjnych Śpiewnika Wawelskiego, dla którego dokonał wiele opracowań. Jako organista brał udział we wszystkich wizytach papieża Jana Pawła II w Krakowie. Jest wieloletnim członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Za działalność muzyczną w krakowskim Kościele odznaczony został przez Jana Pawła II orderem Pro Ecclesia et Pontifice, przez Benedykta XVI Orderem św Sylwestra, przez kard. Stanisława Dziwisza Złotym Medalem Papieskim, oraz wieloma odznaczeniami państwowymi m. in. Ministra Kultury Zasłużony dla Kultury Polskiej, Prezydenta Miasta Krakowa Gloria Artis oraz dyrektorów szkoły macierzystej.

mgr Katarzyna Wiwer

emisja głosu

 

Śpiewaczka, pedagog śpiewu, animator kultury. Jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej. Ukończyła również podyplomowe studia Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim JPII w Krakowie. Posiada w swym repertuarze bogaty wybór recitali i programów koncertowych zróżnicowanych brzmieniowo i stylistycznie, złożonych z utworów pochodzących z czasów od średniowiecza do współczesności, a w dorobku wiele nagrań płytowych, m.in. z Ars Antiqua Austria, Capellą Cracoviensis, Polską Orkiestrą XVIII w., Celtic Triangle, Flores Rosarum, Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną. Katarzyna Wiwer jest również dyrektorem artystycznym festiwali: Muzyka nad Zdrojami w Szczawnicy oraz Barok na Spiszu, a także założycielką i dyrektorem artystycznym zespołu Scepus Baroque. W roku 2005 odznaczona przez prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi za szczególne osiągnięcia na polu kultury. Od 2015 roku prowadzi zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia.

mgr Krzysztof Włodarczyk

saksofon

 

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym o specjalności saksofon oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na Wydziale Muzyki Liturgicznej. Od ponad 25 lat jest nauczycielem saksofonu w szkołach muzycznych I i II stopnia w Krakowie, wychowawcą wielu saksofonistów, laureatów konkursów i festiwali. Prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest organizatorem wielu warsztatów metodycznych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych, czynnym muzykiem instrumentalistą i kameralistą współpracującym z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi Małopolski.

dr Marek Wolak

organy

 

Naukę gry na organach rozpoczął w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie, pod kierunkiem mgr. Jacka Kuliga. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia (dyplom z wyróżnieniem – 1988). Przebywał na rocznym stypendium w Folkwang Hochschule für Musik w Essen, kształcąc się pod kierunkiem prof. Gisberta Schneidera. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie koncerty w Polsce, Niemczech, Słowacji, Rumunii i USA. Prowadzi działalność pedagogiczną – w latach 1988-1994 był asystentem prof. Jana Jargonia. Od 1994, po uzyskaniu stopnia doktora, pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Organów, a obecnie prowadzi klasę organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi także zajęcia w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie.


mgr Jakub Woszczalski

organy

 

Urodzony w 1995 roku w Krakowie. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach solowych i kameralnych – m.in. I nagroda oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworów J.S. Bacha w konkursie organowym w Krasnobrodzie w 2013 roku, wyróżnienie w Ogólnopolskim Bachowskim Konkursie Organowym w Krakowie w 2015 roku, I nagroda i dalsze wyróżnienia w I Konkursie Muzyki Organowej i Organowo-Kameralnej w Mielcu w 2016 roku (duo organowe), wyróżnienie w VI Akademickim Konkursie Organowym Romuald Sroczyński in memoriam w 2018 roku.
Naukę gry na organach rozpoczął w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w klasie dr. M. Wolaka i dr A. Dzioby. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. W. Żeleńskiego oraz Akademię Muzyczną w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Białki. W ramach programu ERASMUS+ studiował w Musikhochschule Lübeck w klasie organów prof. A. Gasta. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez krajowych i zagranicznych pedagogów – m.in. J. Gembalskiego, J. Serafina, T. Escaicha, H. Fagiusa, L. Ghielmiego, G. Gnanna. Koncertował jako solista i kameralista podczas festiwali w Polsce – m.in. w ramach Festiwalu Organowego Młodych w Sejnach, Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzycznego w Jastrzębiej Górze a także we Francji, Niemczech i na Litwie. Występował również jako akompaniator oraz jako członek orkiestry i kameralista w licznych zespołach (m.in. z Filharmonią Krakowską). Pomysłodawca i dyrektor artystyczny pierwszej edycji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wieliczce (2017). Pełni także posługę organisty liturgicznego. W 2018 roku dokonał nagrania utworu solowego i kameralnego na płytę „Młodzi organiści w koncertach u Świętego Marcina”.

mgr Piotr Zagórski

fortepian

 

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (Fortepian – Pedagogika Instrumentalna) oraz Papieskiej Akademii Teologicznej (Wydz. Historii Kościoła – specjalność Muzyka Kościelna). Od 1999 roku związany z Archidiecezjalną Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Krakowie (wcześniej – Szkołą Organistowską), jako nauczyciel gry na fortepianie. Przez wiele lat pełnił również funkcję organisty w krakowskiej Parafii Najświętszego Imienia Maryi, a obecnie uczy w SM I st. w Świątnikach Górnych. W latach 2009–2015 jako pianista i organista współpracował z grupą teatralną Theatrum Mundii (m. in. spektakl Pieśń o życiu i śmierci Chopina, reż. A. Osławska), akompaniował solistom i chórom (m.in. Kantorei Sankt Barbara, w którym też przez wiele lat śpiewał). Obecnie zawodowo głównie zaangażowany w działalność pedagogiczną. Prywatnie – mąż i ojciec trójki dzieci, poza muzyką lubi turystykę, interesuje się zagadnieniami socjologicznymi i niektórymi obszarami historii.

dr Małgorzata Żegleń-Włodarczyk

gitara, zespół kameralny

 

Gitarzystka i lutnistka. Doktorantka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w klasie gitary Prof. Michała Nagy’a, studiowała także grę na lutni u Jerzego Żaka (AM w Krakowie). Pracowała pod kierunkiem wybitnych gitarzystów i lutnistów. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich, warsztatach, seminariach i wykładach, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, w tym na wielu międzynarodowych festiwalach. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora konkursów gitarowych. Od 2010 r. prowadzi klasę gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia, a jej uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach. Brała udział Ogólnopolskich Konferencjach Doktorantów Uczelni Muzycznych w Krakowie i Gdańsku (2018). Od 2008 roku związana z zespołem „Finesis Trio”, z którym wydała płytę Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch (2017), zbierającą znakomite recenzje uznanych dziennikarzy muzycznych.