Prowadzenie chórów – wykład i warsztaty dla nauczycieli szkół muzycznych

 | Aktualności

Zapraszamy na formy doskonalenia zawodowego organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Archidiecezjalną Szkołę Muzyczną II st. im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie, kierowane do nauczycieli chórów szkół muzycznych I i II stopnia.

 

Termin: 27 października 2022

Miejsce: Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II st. im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie

 

Temat: Jak pomóc zrozumieć kompozycje sakralne chórzystom szkół muzycznych, czyli metody pracy z chórami nad repertuarem muzyki religijnej różnych epok

 

Celem warsztatów, prowadzonych przez wybitnych fachowców-dyrygentów, profesorów polskich uczelni artystycznych, pracujących na co dzień z amatorskimi i zawodowymi zespołami chóralnymi jest zaznajomienie dyrygentów chórów szkolnych z całego kraju z metodami pracy z chórem szkolnym, przygotowującym dzieła muzyki sakralnej. W programie warsztatów znajdzie się wykład nt. Sacrum w muzyce – prawda czy urojenie, a także zajęcia praktyczne, dotyczące pracy z tekstem muzycznym i literackim, specyfiki muzyki sakralnej, warsztatu dyrygenckiego itp. Wykład trwać będzie 90 min., zaś zajęcia praktyczne z każdym z wykładowców i towarzyszeniem akompaniatora (prowadzone równolegle) 135 minut. Prowadzącymi warsztaty będą: prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. dr hab. Wiesław Delimat (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Uczestnicy formy doskonalenia zawodowego otrzymają zaświadczenie podpisane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej i Wizytatora regionalnego.

 

Harmonogram:

11:00 – 12:30  Wykład Sacrum w muzyce – prawda czy urojenie – prof. dr hab. Wiesław Delimat, s. 41

12:45 – 13:55  Warsztaty w dwóch grupach
grupa I (s. 53) – prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
grupa II (s. 41) – prof. dr hab. Wiesław Delimat

14:15 – 15:25 Warsztaty w dwóch grupach
grupa I (s. 41) – prof. dr hab. Wiesław Delimat
grupa II (s. 53) – prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon

Zgłoszenia uczestnictwa (FORMULARZ ZGŁOSZENIA) prosimy przesyłać pod adres kontakt@asm2.edu.pl .

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 658 76 66.