Improwizacja organowa – wykład i warsztaty dla nauczycieli szkół muzycznych

 | Aktualności

Zapraszamy na formy doskonalenia zawodowego organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Archidiecezjalną Szkołę Muzyczną II st. im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie, kierowane do nauczycieli improwizacji organowej.

Termin: 19 października 2022

Temat: Improwizacja przez wieki – jak optymalnie uczyć sztuki improwizacji w szkołach muzycznych II stopnia, czyli zagadnienia metodyki i stylów

Celem warsztatów jest przybliżenie nauczycielom szkół muzycznych II stopnia, które prowadzą zajęcia z improwizacji organowej metod pracy z uczniami klas organów. Tematem przewodnim kursu metodycznego z zakresu improwizacji będzie praktyczne poszerzenie zasobu środków metodycznych służących optymalizacji procesu dydaktycznego. Poruszone zostaną zagadnienia związane z wynikłymi ze stresu ograniczeniami kreatywności uczniów podczas zajęć oraz metodami ich przełamywania. Zaprezentowane zostaną też różnorodne metody pracy nad konkretnymi formami muzycznymi powstającymi ad hoc.

Warsztaty składać się będą z części wykładowej (90 minut) oraz praktycznych zajęć przy instrumencie, prowadzonych przez wybitnych fachowców tej dyscypliny: dr. hab. Tomasza Głuchowskiego (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) oraz dr. Filipa Presseisena (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Zajęcia z każdym z wykładowców trwać będą po 135 minut (równolegle) przy instrumentach organowych Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej. Uczestnicy formy doskonalenia zawodowego otrzymają zaświadczenie podpisane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej i Wizytatora regionalnego.

 

Harmonogram:

Budynek ASM, sala u Chopina (41)

12:00 – 12:45     Wykład cz. 1 Metodyka nauczania improwizacji organowej – dr hab. Tomasz Głuchowski

12:45 – 13:30     Wykład cz. 2 Różnorodność stylistyczna w praktycznymprocesie dydaktycznym improwizacji organowej – dr Filip Presseisen

Budynek ASM, sala u św. Hildegardy (13) oraz sala u Messiaena (52)

14:15 – 15:00      Zajęcia praktyczne cz. 1 w dwóch grupach – dr hab. Tomasz Głuchowski, dr Filip Presseisen

15:00 – 15:45      Zajęcia praktyczne cz. 2 w dwóch grupach

16:00 – 16:45      Zajęcia praktyczne cz. 3 w dwóch grupach

 

Zgłoszenia uczestnictwa (FORMULARZ ZGŁOSZENIA) prosimy przesyłać pod adres kontakt@asm2.edu.pl .

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 658 76 66.