Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

 | Aktualności

Udostępniamy Państwu SŁOWO ks. dr. Stanisława Mieszczaka SCJ na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.