Komunikat dot. egzaminów promocyjnych i dyplomowych

 | Aktualności

Egzaminy dyplomowe w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w ASM II st. w następujących terminach:

  • instrument główny: 30 czerwca / 1 lipca 2020,
  • historia muzyki: 24 czerwca.

Co się tyczy klasyfikacji rocznej z instrumentu głównego w klasach I–V, zgodnie z § 11bc Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych, a roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.