Pueri Cantores Cracovienses na chwałę pokoju i jedności

 | Aktualności

Złożony z uczniów ASM chór Pueri Cantores Cracovienses wziął udział w X Krajowym Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Lublinie (4-7 lipca 2019). Tym samym nasi uczniowie stali się częścią ponad 800-osobowej wspólnoty, reprezentującej aż 23 chóry z Polski, Węgier i Łotwy. Wśród wydarzeń, które uświetnili, znalazły się m.in.: msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, modlitwa o pokój w lubelskiej archikatedrze, koncert galowy (podczas którego pod kierunkiem Wiesława Delimata wykonano m.in. „IV Litanię ostrobramską” Stanisława Moniuszki), koncert w bazylice oo. dominikanów (podczas którego zabrzmiały kompozycje m.in. Lecha Skoczylasa) czy uroczysty przemarsz ulicami miasta. Hasłem tegorocznego kongresu był fragment z Ewangelii wg św. Jana: „Ut omnes unum sint” („Aby wszyscy byli jedno”). W tak licznym gronie serc wypełnionych muzyką zabrzmiało ono nadzwyczaj wymownie!

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie -

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie -

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie -