Mieczysław Karłowicz – Pieśni (komplet). Koncert w 110. rocznicę śmierci kompozytora

 | Galeria