Wyniki rekrutacji – rok szkolny 2022/2023

 | Aktualności

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II st. na rok szkolny 2022/2023:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

Lista kandydatów przyjętych do ASM II st. w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego

Wszystkim osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Szczegóły dotyczące dalszego postępowania zostaną przesłane kandydatom zakwalifikowanym mailowo do 20 czerwca.