Przesłuchania makroregionalne klas organów

 | Aktualności

Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza!

Informujemy, że przesłuchania makroregionalne klas organów, organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej, odbędą się w bieżącym roku szkolnym w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie w dniach 2-4 luty 2012 roku.

Kandydaci, należący do makroregionu (patrz strona CEA) winni przesłać kartę zgłoszeniową na adres naszej Szkoły, najpóźniej do dnia 13 stycznia 2012 roku. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony CEA, lub przy poniższym linku:
http://cea.art.pl/szkoly_muz/Karta_solista.doc