Przesłuchania CEA klas organów

 | Aktualności

Szanowni Państwo,
W związku z Badaniem Jakości Kształcenia Muzycznego w Zakresie Specjalizacji „Organy” odbywającym się w dniach 5-6 marca 2020 w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie informujemy, że zgłoszenia – w formie  pliku w formacie .PDF (Karta Zgłoszeniowa) oraz .DOC lub .DOCX (Karta Punktacyjna) – należy wysłać drogą mailową, najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 roku na adres mailowy kontakt@asm2.edu.pl, wg poniższych wytycznych:

  1. Należy wypełnić elektronicznie Kartę Zgłoszeniową, wpisując do niej wszystkie wyszczególnione dane uczestnika oraz wykonywany program wraz z precyzyjnie podanym czasem trwania utworów. Po wydrukowaniu oraz podbiciu pieczęcią szkoły oraz podpisaniu przez dyrektora szkoły należy dokument ten zeskanować oraz załączyć do maila zgłoszeniowego.

Adres wzoru dokumentu do pobrania:
https://cea-art.pl/music/przesluchania/KARTA_solista.docx

 

  1. Należy wypełnić elektronicznie Indywidualną Kartę Punktacyjną, wpisując do niej tylko dane uczestnika (imię i nazwisko; instrument; klasa; rok nauki; wiek; nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz wykonywany program – zgodny z tym podanym w Karcie Zgłoszeniowej).

Dokument w pliku edytowalnym (Word) należy załączyć do maila zgłoszeniowego.

Adres wzoru dokumentu do ściągnięcia:

https://cea-art.pl/music/przesluchania/INDYWIDUALNA_solisci.docx

 

  1. Za niedozwolone – oprócz podpisu – uznaje się odręczne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej lub Indywidualnej Karty Punktacyjnej.
  2. W tytule maila zgłoszeniowego należy wpisać: CEA Organy – ZGŁOSZENIE_[imię i nazwisko uczestnika]