Oferta warsztatów dla nauczycieli (improwizacja organowa, chór)

 | Aktualności

Zapraszamy na formy doskonalenia zawodowego organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w ASM II st. w Krakowie, kierowane do nauczycieli improwizacji organowej (środa, 19.10.22) oraz chóru (czwartek, 27.10.22).

 

Improwizacja organowa

Temat: Improwizacja przez wieki – jak optymalnie uczyć sztuki improwizacji w szkołach muzycznych II stopnia, czyli zagadnienia metodyki i stylów

 

Celem warsztatów jest przybliżenie nauczycielom szkół muzycznych II stopnia, które prowadzą zajęcia z improwizacji organowej metod pracy z uczniami klas organów. Tematem przewodnim kursu metodycznego z zakresu improwizacji będzie praktyczne poszerzenie zasobu środków metodycznych służących optymalizacji procesu dydaktycznego. Poruszone zostaną zagadnienia związane z wynikłymi ze stresu ograniczeniami kreatywności uczniów podczas zajęć oraz metodami ich przełamywania. Zaprezentowane zostaną też różnorodne metody pracy nad konkretnymi formami muzycznymi powstającymi ad hoc.

Warsztaty składać się będą z części wykładowej (90 minut) oraz praktycznych zajęć przy instrumencie, prowadzonych przez wybitnych fachowców tej dyscypliny: dr. hab. Tomasza Głuchowskiego (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) oraz dr. Filipa Presseisena (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Zajęcia z każdym z wykładowców trwać będą po 135 minut (równolegle) przy instrumentach organowych Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej. Czynni i bierni uczestnicy zajęć otrzymają dyplomy uczestnictwa.

***

Prowadzenie zespołów chóralnych

Temat: Jak pomóc zrozumieć kompozycje sakralne chórzystom szkół muzycznych, czyli metody pracy z chórami nad repertuarem muzyki religijnej różnych epok

 

Celem warsztatów, prowadzonych przez wybitnych fachowców-dyrygentów, profesorów polskich uczelni artystycznych, pracujących na co dzień z amatorskimi i zawodowymi zespołami chóralnymi jest zaznajomienie dyrygentów chórów szkolnych z całego kraju z metodami pracy z chórem szkolnym, przygotowującym dzieła muzyki sakralnej. W programie warsztatów znajdzie się wykład nt. Sacrum w muzyce – prawda czy urojenie, a także zajęcia praktyczne, dotyczące pracy z tekstem muzycznym i literackim, specyfiki muzyki sakralnej, warsztatu dyrygenckiego itp. Wykład trwać będzie 90 min., zaś zajęcia praktyczne z każdym z wykładowców i towarzyszeniem akompaniatora (prowadzone równolegle) 135 minut. Prowadzącymi warsztaty będą: prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. dr hab. Wiesław Delimat (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Czynni i bierni uczestnicy zajęć otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać pod adres kontakt@asm2.edu.pl .
Formularz zgłoszenia (wzór CEA) do pobrania TUTAJ.