Nieobecności nauczycieli!

 | Aktualności

mgr Piotr Zagórski – nieobecny w dniu 28 marca 2019 r.

dr Marek Wolak – nieobecny w dniach 26 marca – 1 kwietnia 2019 r.