Kurs Improwizacji Organowej

 | Aktualności

W dniu 18 marca 2010 roku (czwartek) odbył się w naszej Szkole Kurs Improwizacji Organowej prowadzony przez dr Tomasza Orlowa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kurs miał miejsce w budynku ASM (sala 51) w godzinach 13.00-16.00.
Tego samego dnia o godzinie 18.30 Tomasz Orlow wykonał koncert improwizacji organowej w Kościele Parafialnym św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach (ul. Konfederacka 6).

Impreza finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Dobry Start.
Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie -
Tomasz Orlow – organista, improwizator, pedagog, organolog i organmistrz, jest pracownikiem Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego, prowadzi zajęcia z zakresu gry organowej, improwizacji oraz organoznawstwa.
Urodził się 17 września 1974r. w Jaśle. W latach 1993-1998 odbył studia w AM im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. Podczas studiów brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji organowej prowadzonych przez następujących pedagogów: prof. Roland Maria Stangier (Niemcy), prof. Istvan Ella (Węgry), prof. Ferdynand Klinda (Bratysława), prof. Andre Isoir (Paryż), prof. Wolfgang Zerer (Niemcy), prof. Ludger Lohmann (Niemcy). W latach 1999/2000 jako stypendysta Fundacji Kultury doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w zakresie kontrapunktu ścisłego oraz improwizacji swobodnej w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorf, w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena.Tomasz Orlow jest zwycięzcą III-go Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka w Gdańsku w 1997r., gdzie uzyskał II nagrodę (pierwszej nie przyznano), oraz laureatem I-go Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w 1997r. (wyróżnienie). W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuk muzycznych przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskieo w Katowicach.Prowadzi żywą działalność koncertową w kraju i za granicą, związaną przede wszystkim z upowszechnianiem sztuki improwizacji. Poświęca się również pracy organmistrzowskiej i organologicznej uczestnicząc, wspólnie z doktorem Markiem Urbańczykiem, w projektach konserwatorskich i rekonstrukcyjnych zabytkowych instrumentów.