Funkcjonowanie ASM II st. w dniach 26.10 – 8.11.2020

 | Aktualności

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół artystycznych informujemy, że w dniach 26 października – 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w naszej szkole (grupowe i indywidualne) będą prowadzone w formie zdalnej. Na wniosek nauczyciela (przy obopólnej zgodzie i odpowiedzialności nauczyciela oraz pełnoletniego ucznia / opiekuna ucznia, który nie ukończył 18. roku życia) dopuszcza się jednak następujące możliwości:
– w przypadku zajęć indywidualnych z przedmiotu głównego „organy” i „fortepian” oraz z fortepianu obowiązkowego prowadzenie lekcji stacjonarnie lub zdalnie przez nauczyciela z udziałem ucznia grającego w szkole, jeśli uczeń nie dysponuje w miejscu swego zamieszkania odpowiednim instrumentem,
– stacjonarnej konsultacji na innych instrumentach, we wcześniej ustalonym terminie.
Odbywanie ćwiczeń na instrumencie znajdującym się w szkole pozostaje możliwe w zależności od dostępności sal lekcyjnych i instrumentów.

Uczniowie i nauczyciele przebywający w szkole proszenie są o szczególną dbałość o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa, takich jak: dezynfekcja rąk, klawiatur i innych używanych sprzętów oraz unikanie bezpośrednich spotkań z innymi uczniami i pracownikami szkoły.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.