Funkcjonowanie ASM II st. od 26 kwietnia 2021

 | Aktualności

Od 26 kwietnia 2021 roku budynek ASM pozostaje otwarty dla uczniów, studentów i nauczycieli w godzinach:

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00,

sobota 8.00 – 14.00.

Wejście do szkoły jest możliwe w celu:

– odbycia indywidualnych konsultacji z pedagogiem,

– ćwiczenia na instrumencie muzycznym.

 

Uczeń lub student ćwiczący w budynku nie może przebywać w nim dłużej niż 90 minut jednego dnia.

Wejście do budynku będzie możliwe wyłącznie w przypadku gdy którakolwiek sala lekcyjna jest wolna. Jeśli nie ma wolnych sal przebywanie w budynku nie będzie możliwe.

Zabrania się gromadzenia w przestrzeniach korytarzowych, klatkach schodowych itp.

Należy bezwzględnie zachowywać wszelkich środków bezpieczeństwa, polegających między innymi na: utrzymywaniu dystansu, dezynfekcji rąk, zakładaniu maseczek na usta i nos, wietrzeniu pomieszczeń oraz dezynfekowaniu klawiatur instrumentów muzycznych po zakończeniu użytkowania.