Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 | Aktualności

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia na rok szkolny 2024/2025, oraz listę przyjętych do klas wyższych niż pierwsza. Listy imienne są dostępne w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ASM II ST.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS WYŻSZYCH NIŻ PIERWSZA ASM II ST.

 

Lista osób przyjętych do klasy pierwszej Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia zostanie opublikowana do 5 sierpnia 2024 r.. Szczegóły odnośnie dalszego postępowania po zakwalifikowaniu zostaną podane mailowo kandydatom i rodzicom kandydatów (niepełnoletnich).