Dołącz do nas

Dołącz do nas

 

Termin przesłuchania kwalifikującego na rok szkolny 2020/2021: 9 czerwca 2020 (wtorek), godz. 10.00.

 

Od roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła zyskała status publicznej, bezpłatnej szkoły muzycznej.

 

Do ASM II stopnia przyjmowani są kandydaci w wieku do 23 lat, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do szkoły mogą być przyjęci kandydaci nie posiadający wykształcenia muzycznego. Szczególnie uzdolnieni mogą być przyjęci na rok wyższy. Decyzję w tych sprawach podejmuje komisja egzaminacyjna.

 

Poniżej zamieszczono dokumenty w formacie pdf – prosimy kliknąć w ich nazwę, aby otworzyć plik.

REGULAMIN REKRUTACJI

Zał. 1 – Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zał. 2 – Zakres wymagań na egzamin wstępny

Zał. 3 – Program egzaminu

Zał. 4a – Oświadczenie o podjęciu nauki (dla kandydata pełnoletniego)

Zał. 4b – Oświadczenie o podjęciu nauki (dla kandydata niepełnoletniego)

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat ASM