Dołącz do nas

Dołącz do nas

 

 

Od roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła zyskała status publicznej, bezpłatnej szkoły muzycznej.

 

Do ASM II stopnia przyjmowani są kandydaci w wieku do 23 lat, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do szkoły mogą być przyjęci kandydaci nie posiadający wykształcenia muzycznego. Szczególnie uzdolnieni mogą być przyjęci na rok wyższy. Decyzję w tych sprawach podejmuje komisja egzaminacyjna.

 

Warunkiem przyjęcia do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje:

 

– wykonanie na wybranym przez kandydata instrumencie (organy, fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, saksofon, trąbka) trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. Kandydaci wykonują repertuar na instrumencie, na którym zamierzają podjąć naukę w ASM II stopnia. W przypadku kandydatów do klas organowych repertuar może być zaprezentowany na fortepianie lub organach. Można też podzielić go pomiędzy obydwa te instrumenty
– zaśpiewanie z akompaniamentem przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej (dla kandydatów do klas organowych)
– przesłuchanie ogólnomuzyczne sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki. Spis wymagań znajduje się TUTAJ.

 

Wymagane od kandydatów dokumenty to:

– wypełniony kwestionariusz (do pobrania poniżej)
– ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej
– świadectwo wykształcenia muzycznego (jeśli kandydat je posiada)
– jedną fotografię

 

Kwestionariusz – ASM II stopnia

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

 

Termin przesłuchania kwalifikującego na rok szkolny 2019/2020: 13 czerwca 2019 (czwartek), godz. 10.00.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat ASM