Podział grup na zajęcia chóru – wrzesień

 | Aktualności

W związku z ograniczoną kubaturą auli ASM zajęcia chóru
ASM II st. będą się odbywały w grupach – do odwołania.

W miesiącu wrześniu 2021 obowiązuje następujący podział:

9 września 2021 – tylko uczniowie nowoprzyjęci do szkoły
16 września 2021 – soprany/alty
23 września 2021 – tenory/basy
30 września 2021 – grupa chórzystów wybrana do wykonania
koncertu w dniu 2 października 2021