Dokumenty

Dokumenty

 

 

I. Dokumenty o zasięgu ogólnopolskim:

 

1. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej (Lublin, 14 X 2017)

2. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (Warszawa, 8 II 1979)

3. Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam Sacram (Rzym, 5 III 1967)

 

II. Regulaminy obowiązujące w Archidiecezji Krakowskiej:
1. Regulamin Organistów (do pobrania również Wstęp Kardynała)

2. Regulamin budowy organów, przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania używanych organów (do pobrania również Wstęp Kardynała)

 

III. Statut i regulaminy Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie:

 

Statut