Nasza Szkoła

Nasza Szkoła

 

Od roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła zyskała status publicznej, bezpłatnej szkoły muzycznej.

 

Nauka w ASM II stopnia odbywa się w cyklu 6-letnim. Do szkoły przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. Dajemy jednak szansę kandydatom, którzy nie spełniają tego warunku, wtedy gdy komisja wysoko oceni ich predyspozycje i stwierdzi, że w ciągu nauki są w stanie uzupełnić braki w podstawowym wykształceniu muzycznym.
Komisja egzaminacyjna może także zdecydować o przyjęciu na rok wyższy niż pierwszy, biorąc pod uwagę doskonałe przygotowanie kandydata.

Uczymy w systemie popołudniowym, tak by można było jednocześnie uczęszczać do innej szkoły np. ogólnokształcącej. Główne bloki zajęć tzw. teoretycznych odbywają się we wtorki, środy i czwartki.
W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole uczyło się 180 uczniów (95 w ASM I stopnia i 85 w ASM II stopnia).

Do dyspozycji naszych uczniów jest dziewięcioro organów – pięcioro mechanicznych, jedne pneumatyczne, troje elektronowych, oraz pozytyw organowy, siedem fortepianów i dziesięć pianin.

Od roku szkolnego 2007/2008, dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ASM I i II stopnia poszerzyła swoje instrumentarium o fortepian koncertowy marki PETROF, skrzypce, wiolonczele, gitary, trąbkę, flet poprzeczny oraz saksofon. We wrzśsniu 2008 ASM zakupiła instrument mechaniczny firmy Stockmann. W roku 2013 szkoła zakupiła 37-głosowe mechaniczne organy firmy Schuke oraz koncertowy fortepian firmy Yamaha.

 

Naukę po ASM II stopnia można kontynuować na międzywydziałowym kierunku Muzyka Kościelna na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Wszystkich Państwa, którzy interesują się kształceniem muzycznym, albo którzy wiedzą, że w gronie rodziny czy znajomych jest ktoś taki, kto chciałby być organistą, zachęcamy do skontaktowania się z nami osobiście, drogą telefoniczną czy internetową. Sekretariat szkoły udzieli Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania i wyjaśni wszelkie wątpliwości a także, w razie potrzeby, prześle materiały informacyjne o naborze, niezbędnej dokumentacji itp.